Extended Body - Extended Self

September - December 2020
artistic direction & realization: Thomas Körtvélyessy, Marjan Tuk
with thanks to Remco Nijhuis, Lody Meijer

Contact Zone entered the new season & circumstances of 2020 with a series of related research sessions: Our body sensation seems able to reach beyond our own hands or feet. This explains the sensation of e.g. your arm handling a tool like a hammer, a drum-stick etc. In contact with another dancer this sensation can bring us from a solo to a duet, from an individual to a group, even if our skins don't touch directly. We use this skill in contactimprovisation under the term extended contact.


Health-inclusive
To allow as many people as possibly to participate in this series, the monthly meetings will be completed by a Zoom-session on the preceding Sunday, and in September and October followed by an outdoor-session in public space.


Dates & times
September - body
Thomas Körtvélyessy, Kinetic Awareness® - con·sens·us
13 Sept Zoom-session 14.30-16.00
20 Sept studio-session, Cuartito Azul 14.30-16.30

27 Sept outdoor location Hofbogen (park) 14.30-16.30
  urban sketching *
  click here for the photo-page
click here for a reflection about this session


October - (public) space
Deborah Black, Viewpoints
11 Oct Zoom-session 14.30-16.00
18 Oct Zoom & studio-session, Cuartito Azul 14.30-16.30
live-music: Marta González
25 Oct outdoor-location Blaak (near library) 14.30-16.30
  urban sketching * CANCELLED
   

November - stillness
Suzan Lemont, Invisible Connections
15 Nov Zoom-session 14.30-16.30
  live-music: Friso van WijckDecember - celebrating
Julia Gómez Avilés
13 Dec Zoom-session 14.30-16.00

20 Dec studio-session Cuartito Azul, 14.30-18.00
  live-music: Bruno Ferro Xavier da Silva* urban scetching is normally an outdoor get-together of visual artists at a given space and time to create live-sketches of what they see. For this series we us this format as an inspiration for a public get-together using perception, dance, and presence


september t/m december 2020
artistieke leiding & realisering: Thomas Körtvélyessy, Marjan Tuk
met dank aan Remco Nijhuis, Lody Meijer

Contact Zone ging het seizoen en omstandigheden van 2020 in met een serie gerelateerde onderzoeken: Ons lichaamsgevoel blijkt in staat om verder uit te reiken dan onze eigen handen of voeten. Hierdoor krijg je bijv. een verlengde arm bij het hanteren van een werktuig, hamer, drumstok etc. Bij succesvol contact met andere dansers geraken we hierdoor van solo naar duet, van enkeling tot groep. Deze vaardigheid oefenen we binnen de contactimprovisatie onder de noemer extended contact.


Inclusief m.b.t. gezondheid
Om juist zo veel mogelijk mensen bij deze serie te kunnen betrekken worden de maandelijkse studio-sessies aangevuld met een Zoom-bijeenkomst op de zondag vooraf, en in september en oktober een gezamenlijke bijeenkomst op een buitenlocatie op de zondag daarna.


Data & tijden
september - lichaam
Thomas Körtvélyessy, Kinetic Awareness® - con·sens·us
13 sept Zoom-sessie 14.30-16.00
20 sept studio-sessie, Cuartito Azul 14.30-16.30

27 sept buitenlocatie Hofbogen (park) 14.30-16.30
  urban sketching *
  klik hier voor de foto-pagina
klik hier voor een reflectie over de sessie (in het Engels)


oktober - (publieke) ruimte

Deborah Black, Viewpoints
11 okt Zoom-sessie 14.30-16.00
18 okt Zoom & studio-sessie, Cuartito Azul 14.30-16.30
live-muziek: Marta González
25 okt buitenlocatie Blaak bij Bibliotheek 14.30-16.30
  urban sketching * AFGELAST
   

november - stilte
Suzan Lemont, Invisible Connections
15 nov Zoom-sessie 14.30-16.30
  live-muziek: Friso van Wijckdecember - vieren
Julia Gómez Avilés
13 dec Zoom-sessie 14.30-16.00

20 dec studio-sessie Cuartito Azul, 14.30-18.00
  live-muziek: Bruno Ferro Xavier da Silva* urban scetching is eigenlijk een ontmoeting van beeldend kunstenaars die op een bepaalde plek en tijd in de buitenruimte voor live schetsen van wat zij zien. Voor deze serie gebruiken we deze vorm als inspiratie voor een openbare bijeenkomst waarneming, dans en aanwezigheid

 
Contact Zone wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Rotterdam